Chuyển dữ liệu từ Thánh Nữ ( Tài khoản : - Nhân vật : ) sang Anh Hùng (Tài khoản : - Nhân vật : )


Sau một thời gian hoạt động và phát triển, đến nay Thánh Nữ chính thức nói lời chia tay!
BQT quyết định sát nhập Thánh Nữ sang Anh Hùng. Các bạn muốn chơi tiếp có thể sang Anh Hùng tiếp tục chiến đấu.

Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ Thánh Nữ sang Anh Hùng.

Thời gian chuyển Server : 0h 16/11/2021 - 24h 16/11/2021
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.

Anh Hùng : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Anh Hùng

Lưu ý :

  • Hãy cân nhắc kỹ trước khi thực hiện vì khi bấm bắt đầu chuyển là tài khoản và nhân vật sẽ bị block.
  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật và chỉ được chuyển 1 lần.
  • Nhân vật muốn chuyển sang phải có số lần Resets từ 1 lần trở lên.
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Anh Hùng trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Anh Hùng không nhất thiết trùng với Thánh Nữ . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Thánh Nữ sẽ được thay thế sang Anh Hùng .